Derfor kjem Albert og Leonie tilbake i 2020 likevel

Gunn Gravdal Elton har som mål at musikalen skal settast opp fast i nye Ullensvang kommune.