Kristian Valen til Odda kino: – Versjonen media har presentert er kulare og meir porno enn realitetane

28. februar kjem Kristian Valen til Odda. – Eg gler meg som ein unge, seier han.