Kraftkommunar rustar til kamp for å behalde milliardinntekter

Av

Vasskraft pumpar milliardar inn i budsjetta til 175 norske distriktskommunar. No fryktar kraftkommunane at gunstige skatteordningar står for fall.