Legar trur forslag om å gi fleire oppgåver til kommuneoverlegen vil føra til lovbrot

Legegruppa i Jondal, Odda og Ullesvang frarådar at kommuneoverlegen skal vera verksemdleiar for helsetenestene i den nye kommunen.