Klimaendringane får skulda for 90 prosent færre blåbær

Av

Det er 90 prosent færre blåbær i år enn i toppåret 2017, ifølge forsking frå Høgskulen på Vestlandet.