Mens det var rundt 9.500 utmeldinger i løpet av de seks første månedene i 2017, var tallet rundt 6.000 i år, skriver Dagen. Antall innmeldinger gikk ned fra 1.400 til 1.100, viser tall fra Kirkerådet.

Preses Helga Haugland Byfuglien er ikke overrasket over nedgangen. Hun omtaler årets aktivitet som en normalisering og trekker fram et par mulige forklaringer.

– Den viktigste er at det nå ikke lenger er en nyhet at det er mulig å melde seg ut og inn av Den norske kirke digitalt. Trolig var de høye tallene fra foregående år, særlig hva gjelder utmelding, en respons på denne enklere måten å avklare sitt medlemskap til Den norske kirke på, mener Byfuglien. Da det i august 2016 ble åpnet for digital utmelding, meldte nesten 26.000 seg ut.

Kirkens «første blant likemenn» peker også på at det nå har gått en stund siden Kirken i januar 2017 vedtok en liturgi for vigsel av likekjønnede.

– Det er grunn til å tro at de fleste som har villet melde seg ut eller inn av kirken knyttet til det vedtaket, har gjort det tidligere enn siste halvår, sier hun.

(©NTB)