Vil rydde opp i eigedomssak før samanslåing

Jondal kommune står framleis som eigar av 2,5 daa som ligg delvis under den eine hallen til Jondal Precision Industries. No ber bedrifta om at det blir rydda opp i saka før kommunesamanslåinga.