– Kommunen kan ikkje legge fram kontraktar som tilfredsstiller krava

Ein revisjon rår rådmannen i Jondal å gjere fleire endringar for å betre gjennomføringa av bygging og rehabilitering av kommunale bygg og anlegg.