Droppar kultursjefstilling i Ullensvang kommune: – Det er nok sjefar i systemet

Etter påtrykk frå dei tillitsvalde har prosjektleiinga vald å droppe kultursjefstilling i Ullensvang kommune. I staden blir det ein rådgjevar for kultur og idrett.