Henning har investert mykje i planane på Torsnes - kan bli det største i verda

Anlegget kan bli det største smoltanlegget i fjell i Noreg – kanskje i heile verda. Men fotavtrykka i dagen blir minimale.