Frå yoga til handverk og dans

Pinseaftan er det klart for landsbydag i Jondal. Landsbylos og arrangør Ida Sørheim fortel at det då blir alt frå landsby-yoga til mjølkespannhalding, lokalt handverk og dans i nasjonalparklandsbyen.