Grunneigar fekk stoppordre etter ulovleg graving

I førre veke fekk ein grunneigar i Herand stoppordre frå Jondal kommune etter å ha drive med ulovleg graving i nærleiken av eit automatisk freda kulturminne.