Grete tilsett: - Det har gått ganske fort

På landsbydagen laurdag 8. juni opnar Kristine og Grete det nye tilbodet «sentralen» i Jondal frivilligsentral sine lokale.