Håpar å sette punktum for «badehussaka»

Måndag skal plan- og driftsutvalet på nytt ta stilling til om dei vil gi dispensasjon frå byggegrensa til sjø i samband med oppføring av badehus med tilgang for allmenta ved Akkjerhaugen hotell i Jondal.