Kraftig økning i vikarjobbmarkedet

Av

De tre siste årene har det vært en sterk økning i vikarjobbmarkedet i Norge. Innvandrere og personer på korttidsopphold dominerer arbeidssektoren.