Alf Johan må sende ny søknad om opphold for eldre slektning hver uke

Alf Johan Helgestad er pårørende for en eldre dame på rehaben på Bokko. Han har sett seg lei på at han må søke om fortsatt opphold uke for uke. – Et tunggrodd system, sier han.