Kjempar om Valldalen

Den framtidige definisjonen av Valldalen vekkjer heit debatt. Turisthytter er eit anna emne som engasjerer mange.