Skal Hardangerrådet forhandle med Voss? Det må kommunane ta stilling til

No ber Hardangerrådet medlemskommunane ta stilling til om rådet skal gå i samtale med Voss om ny selskapsavtale for eit utvida regionråd.

Artikkeltags