Fremdeles uvisst legetilbud for disse

Ventetid: Blir det endringer i vaktdistriktene eller ikke?  Det er kommunalt ansvar å sikre faglig hjelp til både husdyr og kjæledyr «utenom ordinær åpningstid».Ilustrasjonsfoto: Mette Bleken

Ventetid: Blir det endringer i vaktdistriktene eller ikke? Det er kommunalt ansvar å sikre faglig hjelp til både husdyr og kjæledyr «utenom ordinær åpningstid».Ilustrasjonsfoto: Mette Bleken

– Vi har en ambisjon om å avslutte vurderingene om hva dette eventuelt vil bety for Indre Hardanger og Kvam i løpet av en ukes tid.

DEL

Det svarer seniorrådgiver Inger Anne Ringereide i Landbruksdirektoratet (LD) på HFs spørsmål om det nå blir endringer i veterinærvaktdistriktene.

Som kjent er det store utfordringer, ikke minst på grunn av lavt husdyrtall i Indre Hardanger veterinærvaktdistrikt og at Eidfjord har trukket seg ut og kjøper veterinærtjenester fra Voss aust distrikt.

Det har vært særdeles vanskelig å rekruttere veterinærer til distriktet og vaktordningen.

Dyrehelse- og velferd er et kommunalt ansvar, i likhet med ansvaret for folks liv og helse.

Politisk uenighet

I forbindelse med kommunereformen, var LD i ferd med å vurdere endringer for blant annet å samsvare vaktdistriktene med nye kommunegrenser.

Stortinget ønsket imidlertid å avvikle ordningen og å la tidligere øremerkede veterinærvaktmidler gå inn i det generelle rammetilskuddet til kommunene. Dette høstet mye motbør, ikke minst fra faglig hold. Regjeringen har lyttet, og velger likevel å videreføre ordningen for 2020. Dermed kan LD komme med sitt besyv i saken.

Flere ubesvarte spørsmål

Spørsmål

På lokalt hold er det flere utfordringer: Kan Eidfjord, om grensene fremdeles blir som de er med Eidfjord, Odda og Ullensvang i distriktet, ta med sin del av potten og bruke i nabodistriktet?

Vil Jondal bli lagt til Indre Hardanger veterinærvaktdistrikt og ha felles veterinærvaktordning med resten av den nye kommunen de blir del av? (Da vil de ha tilgjengelig veterinær også nattestid). Er det aktuelt med samarbeid om Jondal (som har høyt husdyrtall) mellom Kvam og Indre Hardanger distrikt? Dersom det ikke blir endring i distriktene, hvordan bør kommunene løse/kompensere det? Dette får vi formodentlig svar på neste uke.


Artikkeltags