– Ikkje berre kan arbeidsplassar i distriktet bli borte, men det blir meir tungvint og ein høgare terskel for å ta saker til retten

Av

Forslaget til ny struktur for domstolane her i landet har vekt sterke reaksjonar. Senterpartiet har føreslege å utsetja behandlinga av forslaget. Snart skal utsetjingsforslaget behandlast i Stortinget.