Sjåfør vert meld: Mangla vinterdekk og kjettingar

Tysdag kveld fekk Hardanger lensmannsdistrikt fleire meldingar om vogntog som sat fast kring Seljestad og Håradalen. Eit irsk-registrert vogntog mangla dels vinterdekk, og hadde dels utslitne dekk.