Ransaka og fann tjuvegods

For nokre månadar sidan var det innbrot i ein bil, og her fekk politiet eit positivt utslag på DNA. Dette første til at Hardanger lensmannsdistrikt torsdag ransaka ein bustad i Odda.