Etterforskar heimesjukepleiar for tjuveri

Fleire eldre i Odda skal ha vore utsette for tjuveri, og politiet har beslaglagt verdiar og medikament hos ein tidlegare tilsett i heimesjukepleien.