Skal sjekka om ubrukte pengar kan brukast til flaumsikring

Artikkelen er over 1 år gammel

No skal ordføraren undersøke om staten vil la Odda omdisponere midlane dei har fått til reetablering av ei kjølevassleidning til flaumsikring.