Difor gler fiskelaget seg over at årets Opofiske vart kortare enn planlagt

Trass at årets prøvefiske vart to veker kortare enn planlagt, er Odda jakt og fiskelag godt nøgde.