Tre tilsette mistar jobben: – Same situasjon uansett kor vi snur oss

Dråpen Kiosk får ikkje driva vidare på ferjesambandet Årsnes–Varaldsøy–Gjermundshamn frå nyttårsskiftet.