– Når sentrale personar i Odda fjellstyre gong etter gong hevdar at jaktkorta skal vera felleseige og delast likt mellom alle innanbygds buande må me reagera

Av

Svar til Terje Kvalvik sitt innlegg i HF 10.1.