Ungdommen vil bade ved brygga - difor får dei ikkje lov

Måndag talte ungdomsrådet i Eidfjord til formannskapet om brygga i sentrum. Dei vil ha tydelegare reglar og moglegheiter for bading.