Her har Helge vore vitne til mange stygge forbikøyringar. I juli vart han sjølv påkøyrd bakfrå

Helge Kønig Abrahamsen kjøpte hytte i Sysendalen for 11 år sidan. Hytta ligg i Bjørkeholtet, like aust for Garen, på nordsida av riksvegen. Bergensaren oppheld seg mykje her, og har merka seg trafikken i området.

Artikkeltags