Protestar mot sjøfly

Reaksjonane frå hytteeigarar i Sysendalen let ikkje venta på seg, etter at Eidfjord kommune la konsesjonssøknaden frå eit sjøflyselskap ut på høyring.