Framleis støtte til planarbeid med ny Rv7-trasé? Kva meiner politikarane om konsesjon for helikopterplass i Simadalen?

Artikkelen er over 2 år gammel

Måndag klokka 17:00 er det kommunestyremøte i Eidfjord. Her kan du sjå møtet direkte.

DEL

Politikarane i Eidfjord skal måndag gje uttale i ei rekke aktuelle saker, mellom anna til NorthConnect sin søknad om anleggskonsesjon i Simadalen og sjøkabel ut Hardangerfjorden.

I tillegg skal politikarane ta stilling til Luftfartstilsynet sin søknad frå Statkraft om konsesjon til å anlegga, driva og ha helikopterlandingsplass regulert til føremålet i Simadalen.

Begge sakene er omdiskuterte. Rådmannen er positiv til både sjøkabel og konsesjon om helikopterlandingsplass.

Heile lista over sakene som skal handsamast finn du her. I avspelaren øvst i saka kan du sjå møtet direkte.

Artikkeltags