Vedtok planar for E134: - Dette er ein framtidsretta veg

Kommunestyret i Odda slutthandsama reguleringsplanane for ny E 134 mellom Vågsli og Seljestad.