– Å nytta dårlege sommardekk no er ikkje lurt!

Politiet opnar for reaksjonar mot sjåførar som ikkje har skodd køyretøyet for fjellovergangar.