Haug: – Naturleg at Jondal kjem inn i vår ordning

– Denne saka kjem på dagsorden i ny kommune.