Etterspurnaden av den legendariske zinken frå Eitrheimsneset kan bli så stor at produksjonen her i Odda må utvidast

Av

Om Noreg no ikkje rotar det heilt til, og melder landet ut av EØS-avtalen slik at Boliden Odda AS framleis kan nå marknaden sin på lik linje med zinkverka i EU, bør framtida vera svært lys for oss.