Har analysert over 200 CWD-prøvar

Statens naturoppsyn har inntrykk av at jegerane er flinke til å sikra CWD-prøvar når dei feller reinsdyr.