Orienterte om drikkevatn i Odda: - Planen er frå 2007

Beredskapsplanen for Odda er frå 2007, og det blir jobba med nye analysar fram mot kommunesamanslåinga.