Førebur seg på kriser

Stig Hope er i gang med å førebu Ullensvang kommune på ulike krisesituasjonar.