Hardanger Folkeblad reduserer frå tre til to papiraviser i sommar: - Skal bruka meir tid på den journalistiske produksjonen

Hardanger Folkeblad kjem i sommar ut på tysdagar og fredagar.