Ser langvakter som løysing for å få meir heiltid

Artikkelen er over 1 år gammel

Svein Arne Thrana peikar på helgene som nøkkelen til å lukkast då han heldt felles kurs for leiarar og tillitsvalde frå Ullensvang, Odda og Jondal.