Etter å ha patruljert arbeidsplassar i heile Hordaland, trekk Indre Hardanger framleis opp snittet på lovbrot

LO sin sommarpatrulje er ferdige for denne gong.