Celine fann draumejobben: – Det er lite som slår det å gi andre ei mestringskjensle og minneverdige augeblikk

Samtidig som ho får jobba med det ho likar alle best, gjer Celine Jessen også kvardagen rikare for brukarane i Bymisjonen.