Lenge var ikkje aktivitet eit tema i eldreomsorgen. Så skjedde det noko

Livsglede gjennom aktivitet er noko institusjonane i Odda har satsa på dei siste åra. Det har gjort kvardagen til ein heilt annan både for dei som bur og jobbar der.