Alle trafikkdrepne skal obduserast

Av

Regjeringa kjem i ein lovproposisjon med forslag om at det skal gjennomførast rettsmedisinsk obduksjon av alle drepne i trafikken.

DEL

(Firda) – Å vite årsaka til ei dødsulykke kan vere viktig for dei pårørande. Denne kunnskapen kan også hjelpe oss å førebyggje framtidige ulykker og tap av liv i trafikken. Det er viktig for folkehelsa, seier helseminister Bent Høie.

Eit hovudmål for transportpolitikken til regjeringa er at det ikkje skal skje ulykker med drepne eller hard skadde i trafikken. Meir kunnskap og informasjon om årsaker til trafikkulykker er svært viktig for å målrette arbeidet med trafikksikkerheit.

Lovforslaget inneber endringar i både obduksjonslova og vegtrafikklova.

Artikkeltags