Krangelen om fritt skuleval: Vestland krev å få bestemme inntaksordninga sjølv

Vestlandsfylket vil ikkje at direktoratet skal avgjere korleis inntaket til dei vidaregåande skulane skal leggast opp.