Det er påvist mulig skrantesyke i en nylig tatt jordprøve fra villreinområdet i Nordfjella. Funnet vekker bekymring blant forskere.

Jordprøven er tatt i sone 2 av villreinområdet i Nordfjella, som ligger mellom området i Nordfjella som ble tømt for villrein i 2017, og Hardangervidda, melder NRK.

– Det ble gjort positive funn på fire plasser, sier forsker Bjørnar Ytrehus til jeger.no , som først omtalte saken.

Resultatene vil være viktige både med tanke på planen om å reetablere reinstammen i Nordfjella sone 1, men også for nedskytingsstrategien på Hardangervidda, skriver magasinet.

Skrantesyke er en sykdom som er 100 prosent dødelig for hjortedyr. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.

I 2017 ble hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella avlivet for å hindre smitte. Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen.

I fjor høst ble det påvist skrantesyke hos en villreinbukk som ble skutt på Hardangervidda, hvor det tidligere ikke har vært påvist skrantesyke, men i år er det ikke oppdaget på vidda, som altså ligger like ved villreinområdet i Nordfjella.