Ny vurdering av rv. 13: - Den manuelle dirigeringa har fungert bra

Sidan onsdag har det vore manuell dirigering på strekninga Tveisme - Bjotveit på rv. 13. - Me gjer ei vurdering dag for dag, seier seksjonssjef for Voss og Hardanger i Statens vegvesen, Lars Øyre.