Giraffen er en maskin og fungerer som en slags «Skype på hjul». Den har fått navnet etter sin høye hals. Maskinen inngår i et prosjekt via Victorya Home beregnet på pleietrengende som fremdeles bor hjemme, og skal knyttes opp både mot helsepersonell og pårørende.

Ingen robot

Prosjektleder Sigrid Eitrheim Mæland kan opplyse at maskinen styres fra en ekstern PC, og er helt avhengig av internett for å virke. I tillegg hører det til en smart dosett og en fallsensor med trygghetsalarm. Denne skal brukeren feste i bukselinningen eller beltet sitt.

– Giraffen kan ikke gjøre noe på egen hånd, det er ikke en robot, sier hun.

Ved hjelp av en mobilapp kan pårørende og hjemmesykepleien motta alarmer. Via «Visit me» kan brukeren søke kontakt og pårørende eller helsepersonell kan ringe giraffen opp via videosamtale. Målet er at giraffen skal gi de pleietrengende bedre sosial stimulering, samtidig som de får leve mer selvstendig. Maskinen kan også gi brukerne raskere hjelp ved behov.

– Dersom en ikke får svar, eller alarmen går hos helsepersonellet og SOS alarmsentral i Oslo, så kan den som kontrollerer giraffen logge seg på med kode, forteller Mæland.

Hun opplyser at maskinen kan bevege seg over dørstokker og dermed styres rundt i boligen til brukeren. Ved hjelp av et «fiskeøye» kan den som fjernstyrer maskinen raskt sjekke situasjonen og få et godt overblikk, for eksempel hvis den pleietrengende har ramlet.

– Tillatelse til å logge seg på dersom ingen svarer må avtales på forhånd, sier Mæland.

Variasjon i brukergruppa

Odda er ved siden av Nøtterøy den eneste kommunen i landet som er med på prosjektet. I tillegg blir giraffen testet ut i Sverige, Nederland og Portugal.

– Norge har valgt å fokusere på den sosiale funksjonen. Dette er ikke noen overvåking av brukerne, opplyser prosjektlederen.

Kommunen har tre giraffer til disposisjon. En er allerede i bruk, og Mæland sier de håper å ha nummer to utplassert før ferien. Prosjektet skal ha variasjon i brukergruppa, og kommunen vil derfor teste giraffen ut både på ektepar der den ene er pleietrengende, og til enslige med pårørende.

Mæland og Ragnhild Helle, rådgiver for helse- og sosial, viste forrige nylig giraffen fram for Odda kommunestyre.
– Prosjektet er god oddareklame, sa Helle til politikerne, som lot seg begeistre av den avanserte maskinen.