Ny parkeringsplass skal stå ferdig i sommer

Kommunen har planen klar for det videre arbeidet rundt det nye kollektivknutepunktet på Smeltverkstomta.