Ny eigar har signert driftsavtale for kiosk: - Utfordrande å få det til i desse dagar

For kring 14 dagar sidan vart det signert kontrakt med ny leigetakar for næringseigedomen midt i Eidfjord sentrum.